Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o jejich zpracovávání

Souhlasem z on-line formuláře na webové stránce: https://akompas.cz uděluji souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů (včetně údajů vyplývajících z mého občanského průkazu, cestovních průkazů či dokladu ohledně mé bonity, nebo mých majetkových poměrů, byl-li mnou takový průkaz či doklad poskytnut) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění společnosti:

Název: AKompas s.r.o.
IČ: 29367191
Se sídlem: Fibichova 814/55, Brno 612 00
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 75816
T: 732 744 679
Email: akompas@akompas.cz
Web: https://akompas.cz
jako správci osobních údajů ve smyslu shora uvedených právních předpisů (dále jen správce).

Souhlas uděluji správci za účelem nabízení a informování o produktech a službách společnosti, popřípadě k jiným marketingovým aktivitám (včetně vedení databáze žadatelů o služby správce), zejména k zasílání obchodních sdělení formou SMS na mobilní telefon, dále pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění, dále k posouzení žádosti o poskytnutí půjčky a dále za účelem prověření mé bonity, úvěruschopnosti a platební morálky (a to i opakovaně).

Osobními údaji dle tohoto prohlášení se rozumí zejména:

- jméno, příjmení, rodné příjmení

- datum narození, rodné číslo, místo a země narození

- adresa bydliště, adresa pro doručování, e-mailová adresa, telefonní číslo

- číslo občanského průkazu či cestovního průkazu

- bankovní spojení a číslo účtu

- osobní údaje, které jsou nutné k posouzení mé bonity, úvěruschopnosti a platební morálky, získané z níže uvedených databází, či evidencí a údaje, které vypovídají o mé bonitě, úvěruschopnosti a platební morálce, které jsem sdělil/a či sdělím správci, nebo které správce získal či získá v souvislosti splněním, případně neplněním smlouvy o půjčce (zejména údaje o mých příjmech, o zaměstnavateli, údaje o mých majetkových poměrech) a dále údaje ohledně platnosti, odcizení a ztráty občanského či cestovního průkazu, které správce získá dotazem na příslušnou databázi vedenou Policií České republiky.


Dále prohlašuji, že jsem seznámen/a a zároveň souhlasím s tím, aby správce za použití mých osobních údajů aktivně získával mé osobní údaje (a to i opakovaně) z veřejných zdrojů, a to z insolvenčního rejstříku (ISIR), z příslušného katastru nemovitostí (CZUK), z Centrální evidenci exekucí (CEE) a ověřoval tak moji bonitu, úvěruschopnost a platební morálku s tím, že souhlasím s tím, aby správce takto získané osobní údaje za výše popsaným účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával.

Dále prohlašuji, že jsem byl/a správcem poučen o svých právech vyplývajících z platných předpisů na ochranu osobních údajů a jsem si vědom/a, že jako subjekt údajů mám právo:

+ požádat správce o poskytnutí informace o zpracování mých osobních údajů a citlivých údajů;

+aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje či doplnil neúplné osobní údaje, které se mě týkají, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

+ aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se mě týkají s tím, že správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů;

+ aby správce omezil zpracování mých osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů;

+ získat osobní údaje, které se mě týkají, jenž byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů;

+ kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným prohlášením doručeným správci;

+ domnívám-li se, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou mých osobních údajů, podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.


Beru na vědomí, že správce může za v tomto dokumentu uvedeným účelem v plném rozsahu zpřístupňovat a předávat mé osobní údaje všem smluvním partnerům správce. Beru také na vědomí, že bez mého souhlasu je správce povinen předat mé osobní údaje v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývající pro správce z platných právních předpisů.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálně.

Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů správce využívá odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívá technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracuje pouze proškolená osoba.

Kontaktní údaje

S jakýkoliv dotazy ohledně tohoto dokumentu nebo způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, je možné správce kontaktovat e-mailem na: akompas@akompas.cz nebo na telefonní číslo: 732 744 679.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Tento souhlas uděluji zcela dobrovolně na dobu neurčitou. Současně souhlasím s pořízením a uchováváním kopie mého občanského průkazu, cestovního průkazu nebo jiného dokladu, byl-li mnou takový předložen za výše specifikovaným účelem zpracování mých osobních údajů.


AKompas Brno rychlá neúčelová americká nebankovní hypotéka - půjčka úvěr se zástavou nemovitosti bez registru, bez dokládání příjmu, bez poplatku před vyplacením úvěru s možností předčasného doplacení s úsporou
AKompas Brno střed nabídka pronájem levná kancelář dílna byt ateliér

AKompas Brno podnikatelský živnostenský úvěr bez registru
AKompas Brno podnikatelská živnostenská půjčka bez registru
AKompas Brno rychlá nebankovní půjčka, úvěr bez poplatků i se záznamem v registru
AKompas Brno Bike Rental ( bike rent ) půjčovna kol trekingová horská kola
AKompas Brno Western Union i v USD nebankovní převody peněz
AKompas Brno vstupenky - předprodej vstupenek po-so

Akce pro nezadané Brno zdarma - seznamovací výlety - seznamka

Začátek - váš začátek na internetu LINKOVNÍK - Katalog webových stránek Linkovník Zóna.cz - katalog stránek Toplink - katalog odkazů Zařizujeme dům - vše pro dům, zahradu a bydlení.
Polygrafická výroba   PC Opravna   Živá hudba Bolero   Inzerce BiL.cz

optimalizace PageRank.cz

TopList

NAVRCHOLU.cz


e-mail: akompas@akompas.cz

Napište nám on-line

Základní údaje o AKompasu


AKompas nejsou podvody

Informace o zpracování osobních ůdajů


Turistické známky
Turistické známkové místo


Western UNION
AKompas- PPL ParcelShop -
výdej a příjem balíků
a pobočka
Western Union
převody peněz.
Transakce i v USD
více...

vstupenky

nevinný bar

nevinný bar

hledame kytaristuOn-line prodej vstupenek
na akce v Rakousku, Maďarsku, Polsku,
Slovensku
a dalších zemích EU.

Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com