Turistický suvenýr z edice suvenýrů Turistické známky s.r.o.
(www.turisticke-znamky.cz) Historické město Královo Pole
/ 1905- 1919/ s grafikou kartuziánského kláštera / zal. r. 1375 /
a slunečními hodinami

Vážení sběratelé turistických známek a turistických suvenýrů, za motiv Historické města Králova Pole jsme zvolili kartuziánský klášter, protože byl po staletí správním a kulturním centrem Králova Pole i největším vlastníkem pozemků v Králově Poli.

Klášter nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí a jeho prohlídka je možná jen z venku. V těsném sousedství kláštera je Kostel Nejsvětější Trojice, který byl založen společně s kartuziánským klášterem v roce 1375 bratrem krále markrabětem Janem Jindřichem a je možné jej navštívit. Na grafice je kartuziánský klášter znázorněn při pohledu od České pošty / od domu Mojmírovo nám. 22 /. Vpravo od věžičky je na grafice znázorněna nízká budova, která bezprostředně nepatřila ke klášteru a byla nedávno zbourána. Vzhledem k tomu, že je zobrazena na všech historických fotkách i obrazech a rekonstrukce není dokončena, úmyslně jsme se dopustili této nepřesnosti a budovu na grafice jsme ponechali.

Na druhé straně turistického suvenýru jsou sluneční hodiny. Gnómon (entomologický špendlík) nezbytný pro jejich používaní je umístěný v kotouči suvenýru. Jednoduchý návod na jejich používání najdete na www.turisticke-znamky.cz .

Podle našeho názoru historický význam obce a později i města Královo Pole by si určitě zasloužil vytvoření turistické známky Historické město Královo Pole, tj. suvenýru s vyšší sběratelskou hodnotou. Bohužel okolnost, že město v roce 1919 ztratilo svoji samostatnost, zatím vedla k zamítnutí naší žádosti. Děkujeme předem všem sběratelům za každý podmět směřující na Turistické známky s.r.o., který povede ke změně jejich názoru. Tyto podměty můžete psát do formuláře přímo ze stránek www.turisticke-znamky.cz. Zde také najdete seznam všech vydaných turistických známek a suvenýrů.

Na Vaši návštěvu se těší nejen při příležitosti koupě turistického suvenýru

Mgr. Petr Stojan, AKompas


Stručný nástin dějin Králova Pole s fotografiemi

Území , kde se dnes rozprostírá Královo Pole bylo jak dokládají naleziště obývané již v mladší době kamenné, tedy přibližně v 3. tisíciletí před Kristem. Sídliště zde bylo i v době železné v 1. století před Kristem, kdy se v českých zemích usadili germánské kmeny. Na přelomu 8. a 9. století, ve střední době hradištní zde založili osadu Slované, která přežila zánik Velkomoravské říše minimálně do 11.století.

První písemné prameny se o obci zmiňují v polovině 13.století jako o Nové Vsi. Obec patřila panovníkům, ale majetek zde měli i brněnští měšťané a mnišské řády. V roce 1375 založil markrabě Jan Jindřich kartuziánský klášter a společně s ním i kostel Nejsvětější Trojice. Kartuziáni se stali největšími vlastníky v Králově Poli. Pro rozvoj obce byla rozhodující obchodní cesta Brno- Praha, která přes ni vedla. Naopak blízkost Brna byla pro obec nevýhodou ve válkách husitských, Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína i za třicetileté války, kdy byla několikrát zpustošena.

V roce 1782 za josefínských reforem byl zrušen dlouholetý vlastník vsi klášter kartuziánů, z kláštera se stala od r. 1784 kasárna, 1877 kadetní škola a rozparcelované pozemky kláštera získali nový vlastníci. 8.května 1844 byla obec povýšena na městyc. V 2. polovině 19. století zaznamenala obec mohutný rozvoj průmyslové výroby jehož vyvrcholením bylo založení Královopolské strojírny. To přispělo k rozvoji dopravy. V roce 1900 parní dráhu nahradili elektrické tramvaje. V roce 1885 byla vybudována železnice Brno- Tišnov.  

V roce 1905 bylo Královo Pole povýšeno na město a samostatnost si udrželo až do roku 1919, kdy se spojilo s Brnem. I v rámci Brna si Královo Pole do dnešních dnů udrželo identitu jako městská část Brno- Královo Pole, která se skládá z katastrálních území Královo Pole, Ponava, Sadová na ploše 991 ha s počtem 28251 obyvatel ( k 1.1.2000 ).

Kartuziánský klášter

Listina založení kláštera

"Kadetka" v bývalém klášteře

Nově postavený hostinec Semilasso

Pohled na kadetní školu od Metodějovy ulice

Mojmírovo náměstí

C. a K. výstrojní depo na Nové ulici, dnes Štefánikova

Palackého třída, pohled od Semilassa

Slavnostní shromáždění 6.srpna 1905 na počest povýšení městyse Královo Pole na město, na kterém hovoří starosta Josef Červinka

Měšťanská o obecná škola s nově založeným parkem na Všeslovanském náměstí (dnes Slovanské náměstí) v roce 1912

Palackého třída, vlevo roh lékárny na Svatopluka Čecha.

Resslova ulice, dnes Myslínovaoptimalizace PageRank.cz